Get it on Google Play
Get it on Google Play
Charley Chase Gussie Birdie the Shoe Clerk (uncredited)
 • Like
 • Dislike
Dixie Chene The Maid (uncredited)
 • Like
 • Dislike
Charley Chase Mr. Birdie: The Shoe Clerk
 • Like
 • Dislike
Dixie Chene The Maid
 • Like
 • Dislike
Alice Howell The Wife
 • Like
 • Dislike
Grover Ligon Shoe Clerk
 • Like
 • Dislike
Harry McCoy The Police Chief
 • Like
 • Dislike
Rube Miller Shoe Clerk
 • Like
 • Dislike