Get it on Google Play
Get it on Google Play
Julie Jansen-Fuhr Anny
 • Like
 • Dislike
Johan Andersson Willmann, grossereren
 • Like
 • Dislike
Gunlaug Lund Grossererens kone
 • Like
 • Dislike
Waldemar Zwinge Grossererens sønn
 • Like
 • Dislike
Eugene Bech Snapp, bankkasserer
 • Like
 • Dislike
Ågot Gundersen Annys venninne
 • Like
 • Dislike
fru Zwinge Annys mor
 • Like
 • Dislike
Ole Brun Lie Annys far
 • Like
 • Dislike
Kolbjørn Skjefstad doktoren / en bokholder / butikkunde
 • Like
 • Dislike