Get it on Google Play
Get it on Google Play
Chen Kuan-Tai Leng Tian-Ying
 • Like
 • Dislike
Ku Feng Fang Feng-Jia
 • Like
 • Dislike
Walter Tso Tat-Wah Security Chief Liu Jing Tian
 • Like
 • Dislike
Jason Pai Piao Fan Jin-Peng
 • Like
 • Dislike
Chiang Tao Zhao Jian
 • Like
 • Dislike
Dick Wei Sun Heng
 • Like
 • Dislike
Lee Chun-Wa Tao Bau
 • Like
 • Dislike
Yuen Wah Ba Jia, Liu's bodyguard
 • Like
 • Dislike
Kwan Yung-Moon Zhang Long
 • Like
 • Dislike
San Kuai Wang Wan-Wu
 • Like
 • Dislike
Leung Seung-Wan Ah Niu
 • Like
 • Dislike
Teresa Ha Ping Ah Niu's wife
 • Like
 • Dislike
Keung Hon Lord Wang
 • Like
 • Dislike
Yau Chui-Ling Xiao Lan
 • Like
 • Dislike
Gam Biu Ma Zhong
 • Like
 • Dislike
Ngaai Fei Peng Lai
 • Like
 • Dislike
Wong Wai-Fan Empress Dowager
 • Like
 • Dislike
Leung Tin Chief eunuch
 • Like
 • Dislike
Gam Sai-Yuk Cui Hin
 • Like
 • Dislike