Get it on Google Play
Get it on Google Play
Zoltán Makláry id. Csendes Imre
 • Like
 • Dislike
Ferenc Ladányi Szabó alezredes
 • Like
 • Dislike
Sándor Pécsi Fekete õrnagy
 • Like
 • Dislike
Antal Páger Mácsay, volt foldbirtokos
 • Like
 • Dislike
Görbe János Pandúr
 • Like
 • Dislike
Gyula Szabó Szusza-Kis (as ifj. Szabó Gyula)
 • Like
 • Dislike