Get it on Google Play
Get it on Google Play
Bing Crosby Father Chuck O'Malley
 • Like
 • Dislike
Barry Fitzgerald Father Fitzgibbon
 • Like
 • Dislike
Frank McHugh Father Timothy O'Dowd
 • Like
 • Dislike
James Brown Ted Haines Jr.
 • Like
 • Dislike
Gene Lockhart Ted Haines Snr.
 • Like
 • Dislike
Jean Heather Carol James
 • Like
 • Dislike
Porter Hall Mr. Belknap
 • Like
 • Dislike
Fortunio Bonanova Choir
 • Like
 • Dislike
Eily Malyon Mrs. Carmody
 • Like
 • Dislike
Risë Stevens Genevieve Linden
 • Like
 • Dislike
Adeline De Walt Reynolds Mrs. Molly Fitzgibbon (uncredited)
 • Like
 • Dislike
William Frawley Max Dolan - the Publisher (uncredited)
 • Like
 • Dislike
Gibson Gowland Parishioner (uncredited)
 • Like
 • Dislike
William Smith Choir Member (uncredited)
 • Like
 • Dislike
Carl 'Alfalfa' Switzer Herman Langerhanke (uncredited)
 • Like
 • Dislike
Carl 'Alfalfa' Switzer
 • Like
 • Dislike
Carl 'Alfalfa' Switzer Herman Langerhanke (uncredited)
 • Like
 • Dislike
Watched Users See all
Leigh Spink