Get it on Google Play
Get it on Google Play
Anthony Wong Zhuge Zhengwo
 • Like
 • Dislike
Liu Yan Lady Fog
 • Like
 • Dislike
Ronald Cheng Life Chaser
 • Like
 • Dislike
Jiang Yiyan Ji Yaohua
 • Like
 • Dislike
Collin Chou Iron Hand
 • Like
 • Dislike
Liu Yifei Emotionless
 • Like
 • Dislike
Deng Chao Cold Blooded
 • Like
 • Dislike
Ken Lo Duke Westgate
 • Like
 • Dislike
Cheng Taishen Lord Liu/Sheriff King
 • Like
 • Dislike
Wu Xiubo Lord An Shigeng/The God of Wealth
 • Like
 • Dislike
Ada Liu Yan Lady Fog
 • Like
 • Dislike
Sheren Tang Aunt Poise
 • Like
 • Dislike
Waise Lee Prince
 • Like
 • Dislike
Wu Ying-Jie Dingdang/Dingdong
 • Like
 • Dislike
Tina Xiang Bell
 • Like
 • Dislike
Bao Bei-Er Big Wolf
 • Like
 • Dislike
A-Wei Jiang Noe
 • Like
 • Dislike
Yu Cheng-Hui Lord An
 • Like
 • Dislike
Cao Bingkun Minister Cai
 • Like
 • Dislike